vrijdag 22 april 2016

Familiegeschiedenis : William Elder

In 1914 publiceerde de voormalige plantage directeur Bartelink zijn memoires in een Surinaamse krant.
Hij had onder andere gewerkt op de plantages Concordia en Caledonia in Saramacca. Bartelink diste uit zijn geheugen enkele interessante feiten op over de vroegste geschiedenis van de plantage eigenaren Carstairs (Caledonia) en Elder (Concordia).
De zinsnede "dat zij niet allleen landgenooten (Schotten) waren, maar zelfs uit de dezelfde stad kwamen" klopt niet geheel met de informatie uit de huwelijksaankondiging van William Elder uit 1837 in Paramaribo, waarin werd vermeld dat hij in Middelsex Engeland was geboren.
 
bron. www.delpher.nl