dinsdag 12 februari 2019

Familiegeschiedenis : de huwelijken van Simon Ezechiël Simons

Simon Ezechiël Simons trouwde in september 1811 buiten gemeenschap van goederen op huwelijkse voorwaarden met Malka Isaac Emanuels (akte van huwelijksvoorwaarden van 22 augustus 1811)Huwelijk Simon Ezechiél Simons en Malka Isaac Emanuels in 1811
www.nationaalarchief.nl NL-HaNA_1.05.11.16_06_0205
In 1821 na de geboorte van mijn betovergrootvader Jacob Ezechiël Simons begon Malka met haar gezondheid te kwakkelen en ze overleed 28 december 1829. Kort voor haar dood maakten Malka en Simon Ezechiël een mutueel testament op de langstlevende.Geboorte Jacob Simon Ezechiël Simons 1821
www.nationaalarchief.nl NL-HaNA_1.05.11.16_20_0035


Overlijden Malka Isaac Emanuels 1829
www.nationaalarchief.nl NL-HaNA_1.05.11.16_21_0026
 
Op 11 mei 1831 ging de weduwnaar Simon Ezechiël Simons, van beroep koopman een huwelijk aan met Ribka (Rebekka) van Grol, weduwe van Simon Isak Emanuels. Voor zijn tweede huwelijk moest hij het legitieme erfdeel van  zijn (minderjarige )kinderen uit de nalatenschap van Malka lichten.

 


De minderjarige kinderen van Simon Ezechiël Simons en Malka Isaac Emanuels 1831
www.nationaalarchief.nl   NL-HaNA_1.05.11.15_015_0202

 
Interessant is de akte van huwelijksvoorwaarden met Ribka van Groll van 11 mei 1831. Ribka bracht in het huwelijk mee: twee huizen aan de Kromme Elleboogsteeg en 24 met naam genoemde slaven en slavinnen met kinderen. Verder beddegoed, kleding, juwelen  enz.

 

Lijst van bezittingen van Ribka van Groll 1831
www.nationaalarchief.nl  NL-HaNA_1.05.11.15_015_0208
Simon Ezechiël en Ribka trouwden buiten gemeenschap van goederen en Ribka hield de volledige zeggenschap over haar bezittingen.
De akte van huwelijksvoorwaarden van Simon Ezechiël en Malka uit 1811 is helaas niet bewaard gebleven. Dat ze op huwelijksvoorwaarden buiten gemeenschap van goederen waren getrouwd blijkt uit de stukken uit 1831.
 
NL-HaNA_1.05.11.16_06_0205
NL-HaNA_1.05.11.16_20_0035
NL-HaNA_1.05.11.16_20_0026
NL-HaNA_1.05.11.15_015_0201-209

zondag 3 februari 2019

Celestin Octave Dandlau

In een eerdere blog schreef ik iets over de familie Dandlau waar mijn betovergrootvader W.H.K Nielo opgroeide. Deze familie had haar naam gekregen van Celestin Octave Dandlau die in 1818 overleed.

Er zijn twee boedelbeschrijvingen gemaakt van de nalatenschap van Dandlau. Één van zijn bescheiden bezittingen op de plantage Peperpot en één in zijn huis in Paramaribo.
Zijn bezit op Peperpot betrof voornamelijk kleding, schoeisel, een geweer en enkele papieren.

In de woning aan de Grote Dwarsstraa trof men een aantal documenten en papieren aan waaruit bleek dat Dandlau blankofficier en plantagedirecteur was geweest en in 1802-1803 beheerder van een deel van de plantage l’Esperance.

: www.nationaalarchief.nl
NL-HaNA_1.05.11.12_80_0366: boedel van het huis aan de Grote Dwarsstraat Paramaribo

: www.nationaalarchief.nl
NL-HaNA_1.05.11.12_80_0367: boedel van het huis aan de Grote Dwarsstraat Paramaribo
 
De naam Dandlau is oorspronkelijk Frans: D'Andlau wat betekent Van Andlau. Andlau is een plaats in de Elzas.

NL-HaNA_1.05.11.12_80_0354-355: boedelbeschrijving op Peperpot.
NL-HaNA_1.05.11.12_80_0366-367: boedel van het huis aan de Grote Dwarsstraat Paramaribo.
NL-HaNA_1.05.11.14_614_0963-966: beheer van l'Esperance 1802-1803.