donderdag 14 juli 2011

Luister en huiver

Een bijzondere ridderorde

In de bibliotheek van het Gelders Archief ligt een stoffig boek uit 1645 met de titel: “Den Nederlandtschen Heravld ofte tractaet van Wapenen en Politycken Adel”, geschreven door Thomas de Rouck.

Één hoofdstuk in dit boek gaat over diverse ridderorden, waaronder het Gulden Vlies en de Orde van de Kouseband. Maar ook minder bekende of in vergetelheid geraakte orden zijn er beschreven, zoals de buitenissige “Orde van de Draak” ingesteld door de Hongaarse koning Sigismund van Luxemburg in 1408. Doel van deze orde was het bestrijden van ketters (Hussieten)  en de Turken. De overwinning van het ware geloof werd gesymboliseerd door een kruis, waaronder een draak  met afhangende vleugels hangt. De draak staat voor de vijanden van het kruis. De orde telde voornamelijk leden uit grote en belangrijke midden-europese families, die vaak de afbeelding van een draak toevoegden aan hun familiewapen. Ook de Engelse koning Henry V behoorde tot de Drakenorde. De bekende Duitse dichter Oswald von Wolkenstein is geportretteerd met de orde van de draak. Zowel Oswald als de Walachijse troonpretendent Vlad uit het geslacht Bassarab werden door Sigismund, inmiddels koning van het Heilige Roomse Rijk in 1431 opgenomen in de Orde. Vlad kreeg later de bijnaam Dracul (de Duivel). Hij was de vader van der roemruchte historische Dracula (Vlad Tepes), wiens naam onsterfelijk is geworden door de gelijknamige vampierroman van Bram Stoker uit 1897.


De orde van de Draak
 Afgelopen zondag 10 juli 2011 was er een interessante radiouitzending over Vlad Dracula op OVT van de VPRO. Luister en huiverEr is een overzicht  van historische bronnen (brieven, oorkonden, kronieken enz) over Vlad Tepes Dracula