zondag 29 januari 2017

Familiegeschiedenis : Mantelzorgen 100 jaar geleden

Wat doen we met moeder?

Uilkje Siegers de Lang, weduwe werd in 1913 weduwe toen haar echtgenoot
Jochem Bijl  op 10-2-1913 overleed. Ze verbleef afwisselend bij verschillende van haar kinderen.
Zo vertelde mijn grootvader Willem Bijl, haar kleinzoon mij ooit. De bronnen bevestigen zijn verhaal

-Uilkje woonde op 26-4-1916 bij haar zoon Steffen Bijl (Bussum)
-Uilkje woonde 9-4-1918 bij haar zoon Steffen Bijl (Bussum) en verhuisde op 29-8-1918 naar Wiebe Wierda
-Uilkje  woonde 29 -8-1918 bij Wiebe Wierda en haar dochter Elisabeth Maria en verhuisde op 10-8-1920 naar Johannes Theodorus Heukelom en haar dochter Jansje Bijl
-Uilkje woonde bij Johannes Theodorus Heukelom en haar dochter Jansje Bijl, verhuisde 10-8-1920 naar Wiebe Wierda en haar dochter Elisabeth Maria en op 18-10-1920 naar haar zoon Steffen Bijl (woonde in Bussum)

Bron: Indexen stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten

Bron: Indexen stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten

Bron: Indexen stadsarchief Amsterdam, overgekomen delen

Uiteindelijk koos Uilkje ervoor om de rest van haar leven bij het gezin van haar oudste zoon Steffen te wonen. Ze was het rouleren over haar kinderen zat.
Mijn grootvader Willem Bijl heeft als oudste zoon van Steffen Bijl ervaren dat de jarenlange zorg voor zijn grootmoeder (een lief en makkelijk persoon) toch een behoorlijke last was geweest voor zijn ouders, die het druk genoeg hadden met een eigen bedrijf en drie opgroeiende zoons.

woensdag 25 januari 2017

Slavenregisters worden ontsloten


De Radboud Universiteit Nijmegen is in samenwerking met het Nationaal Archief Suriname een project gestart om de slavenregisters van Suriname over de periode 1830-1863 te digitaliseren en ontsluiten. Lees hier meer
De slavenregisters zijn een belangrijke bron voor alle mogelijke vormen van historisch onderzoek en de informatie uit deze registers is een belangrijke aanvulling op de manumissies 1832-1863 en de emancipatiedatabase van 1863

vrijdag 20 januari 2017

Familiegeschiedenis : Carel Willem Eduard Nielo

Dankzij de nieuw beschikbaar gekomen scans van bronnen uit Surinaamse archieven heb ik nu de voornamen van C.W.E. Nielo kunnen achterhalen.

In het kohier van hoofdgelden staat hij ingeschreven als Carel Willem Eduard Nielo, woonachtig op de plantage Elisabethshoop.
Bron: www.gahetna.nl :
Archief 1.05.11.07 Suriname / Controleur-Generaal Financiën invnr. 75
Register van betalingen van het hoofdgeld. 1828

De zoektocht gaat verder

Bron: NL-HaNA_1.05.11.07_75_0218

Bron: NL-HaNA_1.05.11.07_75_0219

dinsdag 17 januari 2017

Familiegeschiedenis : Jochem Bijl en zijn gezin in Amsterdam

Mijn betovergrootouders Jochem Bijl en Uilkjen Sieger de Lang verhuisden van Friesland naar Amsterdam. Zie mijn eerdere blog over hen. Friese immigranten in Mokum.

Sinds 1 januari 2017 zijn de scans van het stadsarchief Amsterdam gratis in te zien en te downloaden. Daar heb ik  dankbaar gebruik van gemaakt. Onderstaande gegevens komen uit de indexen op het bevolkingsregister en het patiëntenregister
 
Jochem en leden van zijn gezin woonden op de volgende adressen.
 
22-8- 1882 tot 6-10-1882 Marnixstraat 13c
 


 
27-4-1886-sept. 1888 Egelantierstraat 109
Sept. 1888-maart 89 Jacob van Lennepstraat 49
 


Maart 1889-nov. 1890 Laurierstraat 65

1890 Da Costastraat 76
 

Januari 1892 Bilderdijkstraat 87
4-3-1893 Bilderdijkstraat 89
15-4-1893 Jacob van Lennepstraat 97
8-5-1896 Kinkerstraat 198 (24 doorgehaald)
19-6-1905 Kinkerstraat 344/Iv
10-2-1910 Bloedstraat 10

 
In 1896 lag een zoon van Jochem in het Buitengasthuis,
bron: index Patiëntenregisters
Stadarchief Amsterdam
 
De adressen waar Jochem Bijl en zijn gezin in Amsterdam woonde

In 1902 woonde een Sieger de Lange (geboren 1884), kleinzoon van Sieger Hendriks de Lang (1825) bij Jochem Bijl. Zijn moeder was Elisabeth Maria de Lang, dochter van Sieger Hendriks de Lang. Moeder en opa woonden ook in Amsterdam in de Vijzelgracht 2. Opa overleed in 1907.


Inwonende familie van Uilkje Sieger de
dinsdag 10 januari 2017

Familiegeschiedenis : Van Bussum naar Amsterdam

In 1930 verhuisden mijn grootouders Willem Bijl en Antje Scholten kort na hun huwelijk naar Amsterdam.
Hun eerste adres was de Kromme Leimudenstraat 9 en later in 1931verhuisden ze naar de Roerstraat 17-II in Nieuw Zuid.

Bron: index gezinskaarten stadsarchief Amsterdam