maandag 22 april 2013

Alle macht aan de archivarissen : Kuraudo-dokoro

Er was eens een land, gelegen aan de rand van de wereld, waar de archivarissen gedurende een (helaas veel te korte) periode veel macht bezaten. Ach, dat waren nog eens tijden.
In 810 werden aan het Japanse hof enkele bestuurlijke vernieuwingen doorgevoerd. Een van de nieuwe organisaties was de in eerste instantie kleine opgezette Kuraudo-dokoro (ook wel gespeld als Kurodo-dokoro ): het Bureau van de Archivarissen, belast met het beheer van de vertrouwelijke stukken in het keizerlijk paleis. Door de nauwe contacten met de keizer kreeg dit bureau steeds meer macht en invloed. Toen in 897 Tokihara Fujiwara, clanhoofd van een machtige regentenfamilie, hoofd van de archivarissen werd groeide het bureau uit tot een het belangrijkste orgaan dat de hofhouding aanstuurde. Tokihara gebruikte de Kuraudo-dokoro als beleidsinstrument. Keizerlijke decreten werden voortaan via het bureau het land in gestuurd en omgekeerd kwamen memoranda, rapporten en rechtszaken binnen via de Kuraudo-dokoro op het bureau van de keizer. Vervaardiging van de keizerlijke decreten, tot dan een zeer omslachtige ambtelijke procedure liep via zijn bureau veel sneller en efficiënter. In de 10e eeuw had het Bureau van de Archivarissen veel bestuurlijke en wetgevende macht verworven, ten koste van het gezag van instellingen zoals de Staatsraad (Dujo-Kwan) en het Centraal Bureau (Nakatsukara). Het archiefbureau kon worden beschouwd als de feitelijke regering.
In de loop van de tijd verloor (11e-12e eeuw)de Fujiwaraclan aan macht en daarmee nam ook de macht van de Kuraudo-dokoro af. Het Bureau van de Archivarissen werd in 1869 na de val van het Tokugawashogunaat opgeheven.

Wetten en overheidsbesluiten werden vroeger op deze manier bekend gemaakt aan het volk,
zoals men nu nog kan zien in het dorp Tsumago 

maandag 15 april 2013

Nationaal Archief Suriname

Eindelijk presenteert het Nationaal Archief Suriname zich weer op internet, en wel met een fraaie website, die nog verder wordt ontwikkeld.
Van diverse archieven, zoals de volkstelling 1921 worden nu ook scans (helaas nog zonder index) getoond. Deze scans zijn gekoppeld aan de beschrijvingen van de digitale inventarissen. Op zoek naar bepaalde personen? Doorbijten en volhouden is het devies bij het doorzoeken van de 250.000 scans


Nationaal Archief Suriname logo
http://nationaalarchief.sr/

vrijdag 5 april 2013

Met deze vrouwen win je de oorlog

Vrouwen in het leger zijn van alle tijden. Want de krijgshaftige mannen konden zelfs in de strijd niet zonder zorgende vrouwenhanden die de was deden, kookten en een borrel schonken. 
De cantiniére of marketentster was de poets- en wasvrouw, de alom tegenwoordige huishoudelijke hulp van de eenheid. Eeuwenlang trokken marketensters  mee met de legers om het manvolk te verzorgen.  In de loop der tijden werden aan deze vrouwen steeds meer eisen gesteld om allerlei ongeregeld spul buiten de kampementen te houden en uiteindelijk werden zij een vast onderdeel van de krijgsmacht met een eigen uniform.

Een Franse cantinière in uniform op een kleurplaat uit 1868
2039 Collectie Alexander Ver Huell 3649
Een klein onderzoekje leverde een schat aan informatie op over vergelijkbaar vrouwelijk personeel in de 19e eeuwse legers in België: en diverse andere landen