donderdag 25 augustus 2016

Naar de Barrebiesjes op De Wilde Kust

Guyana of de Wilde Kust, een gebied aan de noordkust van Zuid-Amerika gelegen tussen Amazone en Orinoco, omvat de huidige landen Suriname, Guyana en Frans Guyana (departement van Frankrijk),
In vroegere koloniale tijden werd Guyana onderscheiden in onder meer Suriname, Demerara, Berbice, Essequibo en Cayenne. De namen waren ontleend aan de rivieren die in de Atlantische Oceaan uitmonden
In 18e eeuwse kranten wordt Berbice ook gespeld als Barbiesjes, Barbiesje, Berbiesjes, Berbiches, Barbiches.
Het klimaat van Berbice en omstreken was voor Europese kolonisten zo dodelijk dat uitdrukking "Naar de Barrebiesjes gaan" zoveel betekende als doodgaan, naar de verdommenis gaan, vergaan, ten onder gaan.

 
kaart van de Brazilië en Wilde Kust, door Nicolaas van Geelkercken 1624
bron www.geldersarchief.nl

Ook heel wat schepen met bestemming Suriname en Berbice  gingen letterlijk en figuurlijk naar de Barrebiesjes.
Voor de kusten verplaatsen de modder- en zandbanken zichvoortdurend, en de het water in sommige riviermondingen kan behoorlijk onstuimig zijn.
 
De navigatiemiddelen waren in vroegere eeuwen beperkt.  Regelmatig vergisten de scheepskapiteins zich in de rivier die ze moesten opvaren. In plaats van de Surinamerivier voer men een andere op zoals de Corantijn, Saramacca of de Marowijne.  Deze laatste rivier was een schepenverslinder, want diverse schepen liepen vast op zandbanken en zonken.


Detail uit kaart van de Wilde Kust, door Nicolaas van Geelkercken 1624
bron www.geldersarchief.nl

1732 Lek slavenschip komt binnen via Cayenne


bron www.gahetna.nl

1738 Het slavenschip De Leusden vergaat in de Marowijne

De grootste scheepsramp in Suriname was met nieuwjaar 1738 toen na bijna 20 jaar trouwe dienst het slavenschip "De Leusden" in de Marowijnerivier verdwaald, op een zandbank liep en lek stootte.

bron www.delpher.nl


bron www.delpher.nl

bron www.gahetna.nl

bron www.gahetna.nl


1737-1747 diverse in de Marowijne gestrande schepen

bron www.gahetna.nl
1739 Schip van Jan Adelen met man en muis vergaan in de Marowijnebron www.delpher.nl

1742 Schip van kapitein Cornelis Breeker in de Marowijne

bron www.delpher.nl

1744 Kustvaarder  Basssiensburg Hendrik Vos strandt in de Marowijne

bron www.delpher.nl


bron www.gahetna.nl


bron www.gahetna.nl


bron www.delpher.nl

1747 Sloep met blanken in de monding van de Saramacca
 


bron www.gahetna.nl


1747 Watervliet gestrand in de Marowijne


bron www.gahetna.nl

1747 Anna Maria van Kapitein Klaes Martens vergaat in de Marowijnebron www.delpher.nl

1750 Schip van kapitein Jan Reepsdorp vergaat in de Marowijne

bron www.gahetna.nl


1754 Schip van Daniël Benedictus in de Marowijne gestrand

bron www.delpher.nl


1770-1771 Schip van Eeuwe Kersjes Prent in de Marowijne gestrand

bron www.delpher.nl

bron www.delpher.nl

bron www.delpher.nl


bron www.delpher.nl

1772 De Bellisarius van kapitein de Boer vergaat in de Corantijn

bron www.delpher.nl

bron www.delpher.nl

bron www.gahetna.nl1772 Twee schepen vastgeraakt op een modderbank bij Braamspunt

bron www.delpher.nl


1775 Schip van Ryndert Evers loopt aan de grond in de Marowijne


bron www.delpher.nl
bron www.delpher.nl


1780 Het Oorlogsschip Alarm strandt in de Marowijne

bron www.delpher.nl

bron www.delpher.nl

1780 De Vigilante in de Marowijne gestrand en uiteindelijk afgedreven naar de Essequibo en ook daar vastgelopen.  Zie ook het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie

bron www.delpher.nl


bron www.delpher.nl

bron www.delpher.nl


1781 Portugees schip vergaat in de Marowijne


bron www.delpher.nl

1782 Schip van M. Klaassen raakt vast in de Marowijne

bron www.delpher.nl

1783  Vrouwe Sara, schip van Nanne Hofker  gestrand in de Marowijne
bron www.delpher.nl


bron www.delpher.nl

bron www.delpher.nl

1783 Andries Pleen strandt op een modderbank in de Marowijne

bron www.delpher.nl

1783 P. Altrup strandt in de Berbice op de modderbank


bron www.delpher.nl

1785 Aanleg van een baak bij Braamspunt om de Surinamerivier herkenbaar te maken voor het scheepvaartverkeer


bron www.delpher.nl

1787 Frans schip verongelukt in de monding van de Berbice
bron www.delpher.nl

1788 Tussen de Motkreek en Braamspunt loopt het schip van Jurriaan Koster vast op een modderbank
bron www.delpher.nl
1788 Kapitein J.W. Sextroh verliest zijn schip in de Corantijn

bron www.delpher.nl

1790 West Indische Hoop verloren bij Cabo Oranje (bij de rivier de Wiapoca tegenwoordig Oyapok grens Brazilië en Frans Guyana)

In 1790 liep het schip de West-Indische Hoop van Kapitein Christiaan Andriessen op weg naar Suriname met een lading slaven in zijn ruim vast op de Braziliaanse kust bij Cabo Oranje.

 
1790-7-24 Rotterdamse courant
www.delpher.nl


1790-03-08 Oprechte Haerlemsche courant
www.delpher.nl
De archiefstukken over de ramp van de West-Indische Hoop berusten in het gemeentearchief van Rotterdam. Zie het uitgebreide artikel in het Vrije Volk : democratisch socialistisch dagblad van 13-11-1975 op www.delpher.nl

1791  Schip van kapitein Johannes Verschuuren vergaat op een zandbank bij de Berbice1791-11-17 Amsterdamse courant
www.delpher.nl 

1793 schip van kapitein P. Lourens gestrand in de Corantijn

www.delpher.nl 

1794 de Vogelenstein van kapitein C.Spaan gestrand in de Surinamerivier

bron www.delpher.nl


Het overgrote deel van de schepen van en naar Suriname kwam overigens ongedeerd aan.