woensdag 22 mei 2013

Een drama op Plantage Peperpot


In de periode dat mijn betovergrootvader W.H.K. Nielo (1830-1982) directeur was van Peperpot vond er een akelig incident plaats op deze plantage.

Op 4 november 1890 verscheen in  Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad het volgende bericht:

“Op ll. vrijdag avond omstreeks half tien is op plantage Peperpot, in de Beneden Suriname, een koelie, aldaar werkzaam, door een zijner landgenooten, elders werkzaam, gruwelijk misvormd met een houwer. Naar wij vernemen is de dader in den namiddag van dien dag op de plantage Peperpot gezien geworden door het volk en den wachter, hen zeggende werkzaam te zijn op plantage Spieringshoek. Daarna moet hij zich hebben schuil gehouden en den avond afgewacht, wanneer een ieder zich ter ruste had gelegd, om de misdaad te plegen. Hij is door het venster in de kamer van den ongelukkige gekomen, en heeft dezen met een houwer den neus, de lippen en een stuk van den rechterarm afgekapt, en verschillende kwetsuren over geheel zijn lichaam toegebracht. Op het geroep van hulp, wist hij zich uit de voeten te maken en de plantage heimelijk te verlaten. Men zegt dat de oorzaak van deze misdaad toe te schrijven is aan minnenijd.”


Bron KB

Bron KB

 Het is niet bekend of de dader van deze aanslag ooit is gepakt

De krant gebruikte in 1890 onbekommerd het woord koeliAan zoiets moeilijks als politieke correctheid deed men in die dagen niet.
Na de afschaffing van de slavernij in Suriname werden Aziatische contractarbeiders ingevoerd om op de Surinaamse plantages te werken, zo ook op Peperpot.
Deze loonslaven, afkomstig uit China, en de koloniën in Brits-Indië (Hindoestanen)  en Nederlands-Indië (Javanen) werden aangeduid met de Maleise term “koelie”
In de 19e eeuw werden miljoenen goedkope Aziatische contractarbeiders in grote delen van Zuid-Amerika, het Caraïbische gebied en de Verenigde Staten ingevoerd.
Gegevens over Chinese, Javaanse en Hindoestaanse contractarbeiders op Peperpot (en andere Surinaamse plantages) zijn te vinden bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Peperpot in het Nationaal Archief