vrijdag 14 september 2012

Politieke elite

Het verkiezingscircus van 2012 is weer achter de rug en de partijstrijdbijlen kunnen tijdelijk weer in het vet tot de volgende keer.

Alexander Ver Huell tekende in 1881 zijn visie op de parlementaire vertegenwoordiging in de volgende prent  genaamd:  "Partijwoede".

Partijwoede
Collectie Ver Huell
Van echte democratie was in Nederland toen helemaal geen sprake.
Alleen welgestelde mannen met voldoende bezit en vermogen hadden actief en passief kiesrecht.
Nog geen drie procent van de bevolking kon aan de politiek deelnemen.
Partijstrijd was alleen maar weggelegd voor de elite.