vrijdag 30 september 2016

Suriname : geabsenteerd en gemerkt

In de Surinaamse kranten van de 19e eeuw werden regelmatig advertenties geplaatst over geabsenteerde of weggelopen slaven met een beschrijving uiterlijke kenmerken.

In deze beschrijving was soms sprake van het merk van de eigenaar aangebracht op het lichaam van de weggelopen slaaf of slavin.
Dit vermelde merk was een brandmerk.

Bron: www.delpher.nl

Soms stond in de advertentie expliciet vermeld dat de wegloper het Negerengels (Sranan Tongo) niet machtig was. Dan ging het meestal om een slaaf ingevoerd uit de Nederlandse Antillen. Handel tussen Suriname en de Nederlandse Antillen werd beschouwd als binnenlandse handel en viel buiten het verbod op internationale slavenhandel.

Bron: www.delpher.nl

dinsdag 13 september 2016

Slavenhaler

Wie mijn vorige post "Naar de Barrebiesjes op de Wilde Kust"" heeft gelezen is waarschijnlijk in de daar geplaatste krantenberichten de term slaafhaalder tegengekomen.
Een slaafhaalder (spellingsvarianten: slaefhaelder, slaaf haalder, slaaf haaler) is een op de Europese werven schip speciaal gebouwd voor het massavervoer van gevangen Afrikanen bestemd voor de slavenhongerige koloniën op het Westelijk halfrond. De termen Afrika-vaarder of  Guinea-vaarder kom je ook wel eens tegen.

Engelse en Franse equivalenten zijn onder meer guinea-man en vaisseau d'Afrique, maar er waren nog veel meer termen voor dit soort schepen. Slavenhalers werden ook in Denemarken, Spanje en Portugal  gebouwd.
Na het verbod op de internationale slavenhandel in 1807-1808 ingesteld door Engeland en de Verenigde Staten van Amerika sloten steeds meer Europese landen zich tegen heug en meug hierbij aan. Tot ver in de 19e eeuw smokkelden slavenhalers geroofde Afrikanen naar Brazilië en Cuba en het Caraïbisch gebied. Soms zaten er 1000 gevangen Afrikanen op een slavenhaler. De schepen werden steeds sneller en moderner. Betrapte slavenhalers gooiden vaak hun gevangenen overboord of leverden complete zeeslagen met de marineschepen.

Hier volgt een kleine selectie uit 18e en 19e eeuwse krantenberichten.

1737 Een Franse slavenhaler verongelukt met 400 slaven, waarvan de meesten verdrinkenLeydse Courant 25-12-1737
www.delpher.nl


Hollandse Historische Courant 26-12-1737
www.delpher.nl
1743 het schip Lammerenburg arriveert met slaven, de bemanning is grotendeels gestorven aan scheurbuik

Bron: www.gahetna.nl

Bron: www.gahetna.nlbron www.delpher.nl

1744: meerdere slavenhalers arriveren in Suriname

bron www.delpher.nl

1745 Jochem Outjes brengt 600 slaven naar Suriname. Outjes is een oude bekende. hij was de kapitein van het rampschip 'De Leusden' die in 1738 in de Marowijne verging


Amsterdamse Courant 10-07-1745
\www.delpher.nl
1745 De Lammerenburg komt in Suriname aan.
bron www.delpher.nl

1746 Slavenhaler de Grenadier komt in Suriname aan.

bron www.delpher.nl


1773-1774 Diverse slavenhalers

bron www.delpher.nl

1793 Twee slavenhaler komen kort na elkaar aan in Suriname met 308 en 490 gevangen Afrikanen
bron www.delpher.nl

1842 Amerikaanse slavenhaler levert 600 Afrikanen aan plantages in Cuba

bron www.delpher.nl

1845 Een krantenbericht meldt dat ondanks het verbod op de overzeese slavenhandel nog grote aantallen geroofde Afrikanen jaarlijks werden verscheept
bron www.delpher.nl

De controle op de verboden overzeese slavenhandel beperkt zich niet tot de Atlantische Oceaan, maar strekte zich ook uit tot de Indische Oceaan ten oosten van Afrika en de Middellandse Zee, waar Arabische slavenhalers meer dan 1000 jaar mensen roofden voor hun slavenmarkten.

In 1868 bevrijdde het Engelse marineschip HMS Daphne aan de oostkust van Afrika gevangenen die op een Arabisch slavenschip werden aangetroffen. Ze waren bestemd voor de Arabische en Aziatische slavenmarkten. Het centrum van de Arabische slavenhandel lag in Zanzibar.


Bevrijde Afrikaanse kinderen op de Daphne, 1868
bron: http://www.nationalarchives.gov.uk/

Bevrijde Afrikanen op de Daphne, 1868
bron:http://www.nationalarchives.gov.uk/
De Arabische slavenroof op het Afrikaanse continent was even rampzalig voor de Afrikanen als de slavenroof ten behoeve van de Europese koloniën.

1888 Een Belgische slavenhaler met 400 ongelukkigen bestemd voor de Congo

Bron : www.delpher.nl
Slavenpolis eind 18e eeuw

bron www.delpher.nl


Het stadsarchief van Amsterdam heeft een lijst van slavenschepen op haar website gezet.
Zie: https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/archief/downloads/suriname/
http://www.amsterdam-slavernij.nl/

Familiegeschiedenis : Keizerstraat Paramaribo

Mijn betovergrootvader W.H.K. Nielo kocht in 1873 het pand Keizerstraat La. C. No. 139b.
Mogelijk is dit perceel een onderdeel van het tegenwoordige Spanhoek.  Zie voor de geschiedenis van dit  Database Gebouwd Erfgoed,

Hoe lang hij dit pand in eigendom heeft gehad moet nog worden uitgezocht.
In 1894 was dit huis volgens advertenties in Surinaamse kranten in bezit van de weduwe H. Groot.
bron.www.delpher.nl

donderdag 8 september 2016

Van de ratten besnuffeld.. eh gebeten..

Een tempel gewijd aan de pestratten., dat moet wel in India zijn.
Zoals in alle tempels in Azië kan je dit heiligdom in de buurt van Bikaner alleen maar ongeschoeid betreden. De gelovigen beschouwen het als een goed teken als ze letterlijk in aanraking komen met de knagertjes en ze kunnen hun geluk niet op als er een beetje rattenpies over hun voet wordt gesproeid.

Ingang Karni Mata tempel
 
Ingang Karni Mata tempel.
De deuren zijn met zilverbeslag versierd

Dit zilveren raam is in 1989 door gelovigen geschonken
  
Op weg naar het heiligdom. Schoenen uit
De binnenplaats van de Karni Matatempel.
Om de ratten tegen roofvogels te beschermen zijn er netten gespannen

Treed binnen en hoop op goddelijke zegen
Ratten komen niets te kort


Kom uit je hol
Deze beestjes lijden geen gebrek


Samen melk lebberen. Er is genoeg

donderdag 1 september 2016

Familiegeschiedenis : Ezechiël Simons 1785

Mijn voorvader Ezechiël Simons (1760-1810) vertrok op 19 augustus 1785 uit Amsterdam als passagier op het schip de Nieuwe  Hoop naar Suriname.
 

Bron www.delpher.nl

Op 25 november werd in het gouvernementsjournaal van Suriname genoteerd:

'Gearriveerd het Holl. schip de Nieuwe Hoop, schipper M.H. Koster van Amsterdam

Vrijdag den 25 november 1785
Bekomt Z.W.E.G. extra rapport van de fortres dat in deze rivier zijn gearriveerdt het Hollands schip de Nieuwe Hoop, gevoerd bij schipper Magnus Hendrik Koster, gezeild den 19 augustus - heeft aan boord 4 passagiers- als J: H:Nonne, D: Guraets - A: J: Polak, en E: Simons'

toegang 1.05.10.01 invnr. 14 scan 134 bron www.gahetna.nl

Enkele kranten uit1786 geven verschillende data voor de aankomst van de Nieuwe Hoop in Suriname, namelijk 31 oktober en 3 november 1785.

Bron www.delpher.nl

Bron www.delpher.nl

Familiegeschiedenis : de aankomst van Jacob Goedman in Suriname 1767

Op 20 november 1767 arriveerde het schip Jacob van kapitein Jan Dijkhoff uit Amsterdam in Paramaribo (inschrijving van 20 november 1767 in het gouvernementsjournaal van Suriname).

Onder de passagiers waren Jacob Goetland met zijn vrouw Bella Zadok Cimon en hun zes kinderen.

Jacob Goetland was Jacob Goedman en zijn echtgenote Bella was Beeltje Zadok, dochter van Simon Levy van Coerland.

Een van hun kinderen was hun dochter Marianna, die in 1787 zou trouwen met Ezechiël Simons.
 


Toegang 1.05.10.01 invnr. 9 scan 0277 bron www.gahetna.nl


bron www.delpher.nl