woensdag 29 maart 2017

Familiegeschiedenis : manumissie van Jeany van Elder en haar drie kinderen

William Elder verzocht in het voorjaar van 1811 bij het Hof van Politie en Justitie in Suriname brieven van vrijdom voor de negerin Jeany, haar drie kinderen : Charles, John en William, "voor de aan hem bewesene getrouwe dienste en goede oppassing te schenken den dierbare schat van vrijdom"bron www.gahetna.nl NL-HaNA_1.05.10.02_517_0127

William Elder betaalde voor de aangevraagde vrijlating van Jeanij en de kinderen een fors bedrag aan leges 381,10 guldens.

Bron www.gahetna.nl NL-HaNA_1.05.10.04_1379_0136

Aan een manumissie waren voorwaarden verbonden: iemand moest zich borg stellen zodat de voormalige slaven niet wegens armoede ten laste zullen komen van de overheid.


bron www.gahetna.nl NL-HaNA_1.05.10.02_517_0128

Verder werd de aanvraag voor vrijdom algemeen bekendgemaakt opdat eventuele andere belanghebbenden bezwaar konden maken.

Er werden tegen het verzoek van William Elder geen bezwaren ingediend en zo konden volgens het besluit van 23 augustus 1811 de brieven van vrijdom voor Jeanij en haar drie kinderen worden afgegeven.

bron www.gahetna.nl NL-HaNA_1.05.10.02_517_0129


William en Jeanij zouden samen nog 5 kinderen krijgen en later kregen alle kinderen, ook de drie zoons die in 1811 werden vrijgelaten de achternaam Elder.
In 1837 traden William en Jeanij in het huwelijk.
Het slavenkind Willam genoemd in dit request van 1811 was de vader van mijn betovergrootmoeder Jacoba Charlotte Prudence Elder.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten