dinsdag 12 maart 2013

Star Trek en archieven : De wraak van de archivaris


Op de USS Enterprise NCC-1701  behoorde een record-keeper of records officer zogezegd de scheepsarchivaris tot de personeelsformatie. 
De scheepsarchivaris was verantwoordelijk voor de digitaal gevormde archiefbestanden in de computers van de Enterprise. In de aflevering “Court Martial” (Star Trek: The Original Series Seizoen 1) speelde scheepsarchivaris Ben Finney een belangrijke maar bedenkelijke rol.
Archivaris Ben Finney kwam om het leven bij een explosie. Hij was geheel in rook opgegaan. Er werd door Starfleet een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van het ongeluk. Tijdens dit onderzoek bleek dat de computerregistratie afweek van de verklaring die Kirk aflegde. Kirk werd beschuldigd van meineed en moest voor de krijgsraad komen.
Ben Finney was ooit een goede vriend van Kirk, met even goede loopbaanperspectieven. Kirk echter betrapte Finney ooit op ernstig plichtsverzuim en zette hem op rapport. Finney’s carrière werd in de knop gebroken en de enige functie die hem nog restte bij Starfleet was….. Ja goed geraden: archivaris. Het kwam nooit meer goed tussen hem en Kirk.
De rechtszaak zag er voor Kirk somber uit, maar getuige Spock had iets raar aan de computer ontdekt.
Een fragment uit het verslag van de rechtszitting:

"SPOCK: I personally programmed the computer for chess months ago. I gave the machine an understanding of the game equal to my own. The computer cannot make an error and assuming that I do not either, the best that could normally be hoped for would be stalemate after stalemate, and yet I beat the machine five times. Someone, either accidentally or deliberately, adjusted the programming and therefore the memory banks of that computer. 
COGLEY: Could that have had an effect on the visual playback we saw?
SHAW: Object! The witness would be making a conclusion.
STONE: Sustained.
COGLEY: Hypothetically, Mister Spock. Hypothetically, Miss Shaw. If what you suggest had been done, it would be beyond the capabilities of most men. Is that true?
SPOCK: Affirmative.
COGLEY: What man aboard ship would it not be beyond?
SPOCK: The Captain, myself, and the records officer.
COGLEY: And at the moment, you have no records officer.
SPOCK: Affirmative. Until he was lost, our records officer was Lieutenant Commander Finney" 
Bron

Finney had de computerbestanden vervalst. Hij bleek ook niet dood te zijn, maar hield zich schuil op de Enterprise. Uiteindelijk werd hij gepakt en mislukte zijn wraakactie op Kirk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten