donderdag 4 juli 2013

De Vrije Neger George Thomas Croft

Op 25 december 1833 stierf de vrije neger George Thomas Croft op de plantage Concordia te Saramacca.

Zijn nalatenschap bestond uit een houten kist, met daarin onder andere twee hemden, drie makka broeken, drie dito kabatjes, twee flannellen borstrokken, twee onderbroeken, twee trekbanden, twee paar oude schoenen*, een oude zwarte broek, een oude zwarte kamizool, een hoed, een scheerdoos, een raziermes, een oude bril, enz. Verder liet hij na een kontant bedrag van 1981,60 gulden Nederlands crt.**

De boedelinventaris werd opgemaakt door William Maynard, Georg Stuart en E. Lionarons.
(Notarieel Archief Suriname inv.nr. 108, scan 135. dd, 30 dec. 1833.).

Boedelinventaris Georg Thomas Croft
Notarieel Archief Suriname inv.nr. 108, scan 135. dd, 30 dec. 1833.
Blijkens een akte in het notarieel archief Suriname inv.nr. 26 scan 97, 16 januari 1834 no, 38 heeft Croft op 16 februari 1825 voor de gezworen klerk Johannes Arnoldus de Bye een testament opgemaakt, waarin hij Jeanij van Willam Elder benoemde tot algehele en universele erfgenaam.
Georg Thomas Croft woonde en werkte op Concordia. Wat was zijn relatie met Jeanij van Elder? Waren zij bloedverwanten? Dit raadsel blijft voorlopig in historische nevelen gehuld. In ieder geval stonden ze in een zodanig goede verhouding tot elkaar dat hij haar zijn gehele bezit naliet.
* In Suriname mochten voor 1863 alleen vrije mensen schoenen dragen, slaven liepen op blote voeten.
** Een fors bedrag voor die tijd, en van veel meer waarde dan het gebruikelijke kaartengeld. Zie ook de geschiedenis van het geldwezen in Suriname.
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten