vrijdag 12 juli 2013

Suriname in de Staten-Generaal

De handelingen (verslagen, Kamervragen en kamerstukken) van de Eerste en Tweede Kamer 1814-1995 kunnen via internet worden geraadpleegd.

Deze bronnen bevatten zeer veel interessante gegevens over Suriname, onder andere te vinden in de "koloniale verslagen" die in de loop van de tijd onder verschillende namen werden uitgegeven zoals:
"De toestand van Suriname" […]
"Verslag van het beheer en den staat der kolonien over" […]
"Verslag van het beheer en den staat der West-Indische kolonien en van de Kust van Guinea"[…]
"Definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrootingen van Suriname en Curaçao voor het dienstjaar" […], enz, enz.
 
Of gegevens over de ambtenarenpensioenen (leuk voor genealogen)
"Staten van pensioenen van burgerlijke ambtenaren en van weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren, alle ten laste der kolonie Suriname" [….]
"NOMINATIVE STAAT der pensioenen van weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren ten laste van de kolonie Suriname"[….]
"NOMINATIVE STAAT der pensioenen van Burgerlijke Ambtenaren ten laste van de kolonie Suriname" […]

In sommige verslagen zijn gegevens over onderwijs en zending onder de slaven voor 1863 te vinden:
"Kamerstuk Tweede Kamer 1861-1862 kamerstuknummer XLVII ondernummer 4, BIJLAGE L: LIJST der plantages, van welke de negerkinderen schoolonderwijs ontvangen"
"Kamerstuk Tweede Kamer 1858-1859 kamerstuknummer LXV ondernummer 27, BIJLAGE L: VERSLAG betreffende de werking van het zendelingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente in de kolonie Suriname, over het jaar 1856"

En tenslotte gezocht op een familienaam vond ik mijn goudgravende overgrootvader James Resida
 
http://statengeneraaldigitaal.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten