maandag 10 oktober 2016

Familiegeschiedenis: manumissieperikelen


Vóór de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 konden slaven door hun eigenaren worden vrijgelaten, door middel van manumissie. Aan een  manumissie waren voorwaarden verbonden, en dat een manumissie niet altijd zonder problemen verliep bewijzen de volgende gevallen:

Charles Elder, laatst directeur op de plantage Pietersburg, wonende aan de Zwartehovenbrugstraat,
had zijn slaaf Jason geruild voor de mulatte slavin Coba, die eigendom was van de plantage Domburg (eigenaar Johan Bent).
 Charles Elder wilde Coba binnen 3 jaar brieven van vrijdom geven. Als borg stelde zijn vader William Elder wonende op zijn plantage Concordia zich beschikbaar. (Minuutakte van 28 december 1832)

www.gahetna.nl


 
 
www.gahetna.nl
 
 
www.gahetna.nl
 
16 april 1836 Bericht verzonden door de gouvernementssecretaris aan Charles Elder dat het gouvernement  geen genoegen nam met de borg van William Elder.
 
www.gahetna.nl

26 oktober 1836 Bericht verzonden door de gouvernementssecretaris aan Charles Elder dat de borg William Elder was  goedgekeurd maar J […] O’Ferral werd niet geaccepteerd
 
www.gahetna.nl
 

14 november 1836 de door Charles Elder voorgestelde borg S.I. Levie Kanteman werd afgewezen
 
www.gahetna.nl

Uiteindelijk werd het manumissie verzoek ten behoeve van Coba  ingediend door haar vroegere eigenaar John Bent en op 4 december 1837 kreeg Bent bericht dat de borgstelling door hemzelf  en William Elder werd goedgekeurd.
 
www.gahetna.nl

www.gahetna.nl
 
27 januari 1834 Simon Ezechiel Simons,koopman, wonende aan de Heerenstraat en Philip Ezechiel Simons, invorderaar wonende aan Zwartenhovenbrugstraat), verkochten de slaven Bebe en Henrij aan Josua de la Parra timmerman woonachtig  aan de Zwartenhovenbrugstraat op voorwaarde dat hij binnen drie jaar brieven van manumissie voor Bebe en Henrij zal verzoeken.
 
www.gahetna.nlwww.gahetna.nl
Josua de la Parra overleed echter voor hij Henri en Bebe de vrijheid kon geven. Ze waren pas in 1848 slaaf af.

www.gahetna.nl

www.gahetna.nl

  

Archieven
1.05.08.02 Gouvernementssecretaris
1.05.11.15: Notariële archieven (1828-1845)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten